Wellerman - کاری از گروهِ بریتانیاییِ The Longest Johns

به Wellerman گوش کنیم. کاری از گروهِ بریتانیاییِ The Longest Johns- آلبومِ بینِ باد و آب- سالِ ۲۰۱۸
تاریخچه‌ی صیدِ نهنگ تو نیوزلند از اواخر قرن هجدهم شروع شد. سالِ ۱۸۳۱، برادرانِ ولر که از بریتانیا به سیدنی مهاجرت کرده بودند، یه ایستگاهِ شکارِ نهنگ در اوتاکو -نیوزلند تاسیس کردن.اون‌ها سالانه ۳۱۰ تُن روغنِ نهنگ تولید می کردن و موفق‌ترین افراد در این شغل بودند.ایستگاهِ اوتاکو به دلیلِ فوتِ یکی از برادران و شکایت زمین‌داران از تسخیرِ زمین‌هاشون، در سال ۱۸۴۱ بسته شد. صیدِ تجاری نهنگ تو نیوزلند تا دهه‌ی ۱۹۶۰ ادامه داشت.
توی این آهنگِ توصیف می‌شه که چطور خدمه‌ی کشتی امیدوارند یه “ولرمن” از راه برسه و به اونا برای شکار کمک کنه.