البته اینکار خیلی هم بد نیست.به شرط اینکه بیان بشه!  سرود لیگ قهرمانان اروپا سال ۱۹۹۲ هم از اثر Zadok the Priest هندل اقتباس شده.ساخته Tony Britten انگلیسی

قطعه Zadok the Priest از هندل.این اثر برای مراسم تاجگذاری شاه جرج دوم ساخته شده بود.