کاراواجو چهرهٔ شاخص سبک باروکه. نقاشی‌هاش با ترکیب حالات جسمی و روحی انسانی و استفادهٔ دراماتیک از نور ، تاثیر زیادی روی نقاشی های دوران باروک گذاشت.
اون یه شخصیت عصبی و خشن داشت و کل زندگیش رو درگیر دعواها، دوئلها، ارتکاب قتل، به زندان افتادن و فرارهای مکرر سپری کرد.
مهمترین خصوصیات نقاشی هاش استفاده از نور تند، تاریکی صحنه و افرادی که با اشاره یا با حالت خودشون به نوعی با بیننده ارتباط برقرار میکنند، بود.در واقع به نوعی تئاتر ثابت رو پایه گذاری کرد.
کاراواجو ۳۹ سال عمر کرد.
خودش در مورد آثارش نوشته :
تو به آثار من نگاه نمی‌کنی، خیره نمی‌شوی، تو آنها را احساس می‌کنی.