نکته ی جالب این کار اینه که لیسا جرارد خیلی از کارهاش رو از جمله آواز فیلم گلادیاتور، “اکنون ما آزاد هستیم”، به زبانی که خودش در سن ۱۲ سالگی ساخته میخونه! کلمات این زبان به گفته ی خودش هیچ معنایی ندارن و به ادعای اون روشی برای صحبت کردنش با خداست!
هانس زیمر هم از خدایان موسیقی فیلمه.با ۱۰ اسکار ، ۹ گرمی، ۸ گلدن گلوب.مطالب مرتبط