هفت کلمه‌ی آخر عیسی - یوزف هایدن

هفت کلمه‌ی آخر عیسی- بخشِ خدای من، خدای من، چرا من را وا گذاشتی؟- اثری از یوزف هایدن با اجرای گروه کوارتت زهیِ Kodály از بوداپست- سال ۱۹۹۰
هفت کلمه‌ی آخر عیسی یا گفته‌های عیسی بر روی صلیب، هفت عبارته که بر پایه کتاب مقدس، عیسی در زمان مصلوب شدنش بیان کرده‌، این هفت عبارت از انجیل‌های چهارگانه گردآوری شده که در واقع هر کدوم یه چیزی گفتن! و مختصراً با هفت کلمه نشون داده میشه: ۱- بخشش ۲- نجات ۳- توجه و مراقبت ۴- دلهره و اضطراب ۵- رنج و عذاب ۶- پیروزی و ۷- تجدید دیدار