نگاهی به نقاشی ناپلئون در حال عبور از آلپ، اثرِ ژاک لوئی داوید

ناپلئون در حال عبور از آلپ اثری نئو کلاسیک است که با رنگ روغن و بر روی بومی عاد ۲۲۱ ۲۶۱ در سال ۱۸۰۱ توسط ژاک لویی داوید خلق شده است. اوو در واقع ۵ نسخه متفاوت از این صحنه را خلق کرده است که هرکدام تفاوت‌هایی در پالت رنگی و برخی جزئیات با یکدیگر دارند. بر این اثر انتقادات فراوانی وارد است و بسیاری آن را فاقد ارزش هنری می دانند. بسیاری این یک نقاشی را سفارشی برای ناپلئون دیکتاتوری است که با خری از تنگه‌ها به سربازانش پیوسته حال آنکه در این اثر ناپلئون حالتی ظفر گونه و پر غرور دارد و بر اسب مادیان سوار شده است. این اثر در واقع تصویری از یک آغاز است: یک عصر جدید، دورانی پرشکوه. این اثر در یادبود پیروزی ناپلئون در فتح کشور اتریش کشیده شده است و وظیفه خود را نیز به خوبی اتجام داده است. آنچنان تصویر ناپلئون اسب سوار حجم اثر را پر کرده است که جزئیات دیگری دیده نمی‌شود مانند لشگریان ناپلئون که در فرودست در حال حمل کردن توپ هستند. ردای ناپلئون که در باد تاب می‌خورد و لباس پر زرق و برق سلطنتی به تن دارد با دست راستش به نقطه نامشخص اشاره دارد که می‌تواند نشان‌دهنده ارده ناپلئون و آگاهی او به آنچه که قصد انجامش را دارد باشد. ناپلئون با چهره خنثی و با استقامت بر اسبی که با دو پا و با حالتی مغرور و روحی پیروز ایستاده بر روی صخره‌های قرار دارد و آسمان اطراف او متلاطم به نظر می‌رسد. این تلاطم طبیعت در کنار آرامش، صلابت و خونسردی ناپلئون به شخصیت او وجهه قهرمانانه بارزتری بخشیده است تا آنجا که نه تنها فاتح زمین‌ها بلکه فاتحان آسمان و طبیعت نیز به نظر می‌رسد. استفاده از نورها و سایه‌ها به شمایل ناپلئون عمق ویژه‌ای بخشیده و باعث شده بیش از پیش در چشم بیننده خیره کننده می‌شود و به صورت عنصر تکی جلوه کند. در این اثر ترکیب‌ها و تناسبات با ویژگی‌های آثار و زیبایی شناسی کلاسیک یونانی دیده می‌شود که سبب شده تا اثر به همان شکوهمندی باشد و بی‌شک در این امر بسیار موفق عمل کرده است. ناپلئون فاتحی است که اراده به ثبات جهان را دارد و به آن خواهد رسید و امپراتوری شکوهمندش با پیروزی‌های پی‌در‌پی همراه است. این خلاصه آن چیزی است که با هنرمندی و ظرافت لویی در قرن هجدهم ترسیم کرده است.