نگاهی به نقاشی باربَرِ گُل اثر دیه گو ریورا

اگر امروزه به آسانی می‌توانیم دیوارنگاری را جزو قلمرو هنر به شمار آوریم بی‌شک این را مرهون نقاش بزرگ مکزیکی دیه گو ریورا هستیم. او که متولد سال ۱۸۸۶ در مکزیک است نقاشی را از کودکی آغاز کرد و با مهاجرت به اروپا توانست نام بزرگی برای خود دست و پا کند. “بزرگترین نقاش قرن بیستم مکزیک” و ” یکی از موثرترین هنرمندان دوران مدرن ” عنوانی به راستی برازنده برای ریورا است. علاوه بر نقاشی او یک شخصیت منتقد سیاسی به شمار می‌رود شخصیت سیاسی و رسالت جوییش در مبارزات اجتماعی طبقاتی و آگاهی دهنده‌اش به طبقات فرودست سبب شده که علیرغم تاثیراتی از کوبیسم و اکسپرسیونیسم که در آثارش دیده می‌شود اما به واقع نقاشی رئالیسم را می‌توان برای عنوان او برگزید. او که خود را هم پا به همراه اقشار آسیب‌پذیر اجتماع می‌بینند، بنابراین در نگاهش دیگر هنر برای هنر رنگ می‌بازد و هنر را ابزاری برای توده‌های مردمی که در فقر هستند می‌بیند. در همین راستا با ذهنیتی که از ریورا عنوان شد و در سال ۱۹۳۵ یکی از شاهکارهای خود به نام ” باربر گل ” را خلق کرد. باربر گل که در نحوه ترسیم افراد، وسایل، جزئیات در آن حجم گرایی‌ها و ساده‌انگاری‌های کوبیسم پیکاسو دیده می‌شود، در عمق سرشار از مفاهیم و معانی اجتماعی و سیاسی است. در این نقاشی که از پالت رنگی چشم‌نواز و غنی‌ای در آن بهره برده شده، نقاشش آن را بر روی تخته فیبر کشیده است. در این اثر مردی را می‌بینیم که با پارچه سبد گل را به پشتش وصل کرده و از سنگینی وزن با کمک همسرش حتی نمی‌تواند سر پا بایستد. اگرچه گل‌ها همانند زندگی بورژوازی سراسر از زیبایی زرق و برق و تجملات دلربا اشباع شده است اما در واقع بار این زندگی‌های زیبا بر دوش طبقه‌ی کارگر جامعه قرار دارد. گل به عنوان یک عنصر تجملاتی که صرف زیبایش، کارکرد دیگری ندارد و کارکرد اصلی در زندگی ندارد، باعث از پا افتادن قشر کارگر می‌شود به نحوی که در این اثر و از امتداد مسیر نگاه‌ها و نوع کادربندی مشخص می‌شود که نه مرد و زن هیچ‌کدام نمی‌توانند به این گل نگاه کنند بلکه تنها می‌بایست رنج حمل آن را متحمل شوند. سادگی احجام باعث می‌شود هر عنصر کرکتر خاص خود را خلق کند و این سبب می‌شود که میان احجام مانند مرد و زن و سبد گل کنتراست شدیداللحنی وجود داشته باشد که نشان دهنده فاصله واقعی میان عناصر از دید مفهومی با یکدیگر است. ریورا در باربر گل به ظرافت و هنرمندانگی معروفش توانسته دین خود را به جامعه هدف مورد نظرش ادا کند.