نگاهی به مجموعه نقاشی آفتابگران، اثر ونسان ون گوگ

ونسان ون گوگ نقاش شهیر و نامدار در بسیاری از آثار خود نشان داده که به ترسیم و مجموعه‌ها علاقمند است و از یک سوژه بارها و بارها نقاشی می‌کرده است و با تغییرات نسبتاً جزئی آنها را عرضه می‌کرد. در این میان اما معروف‌ترین مجموعه او بی‌شک مجموعه گل‌های آفتابگردان است. گل‌های آفتابگردان مجموعه‌ای از آثار در سایز تقریبی ۹۵ در ۷۳ سانتی‌متر است که او در حد فاصل سال‌های ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۹ آنها را کشیده است. این مجموعه نقاشی‌های رنگ روغن روی بوم هستند از قضا آثار مورد علاقه خود ونگوگ نیز به شمار می‌رود. ونگوگ که بیش از هر چیز با جنون خود شناخته شده در سال‌های ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۹ نقاش مثبت‌اندیشی به شمار می‌رفت که در پی راه‌اندازی جمعیت از نقاشان آن زمان بود. در واقع مجموعه گل‌های آفتابگردان نیز نتیجه مثبت‌اندیشی هیجان‌زده ونگوگ در این سال‌هاست. این مجموعه پست امپرسیونیست‌ای که از قوانین نقاشی گذشته پیروی نمی‌کند به رنگ غالب زرد است. رنگ زرد آفتابگردان برای ونگوگ نمادی از شادی و خوشبختی است و آفتابگردان‌هایش را به عنوان نشانه‌ای از دوستی کشیده است اما در این میان چند نکته پنهان است. ابتدا بایستی توجه داشت گل آفتابگردان در سنت فرهنگ مردم کشور هلند سمبلی از فداکاری ایثار وفاداری و تعهد است. از سوی دیگر این آفتابگردان‌ها نمادی از خورشید به عنوان عنصر حیات بخش و گرما اور زندگی زمینی در ذهن ون گوگ به شمار می‌رود. خورشید در ذهن ونگوگ اسطوره روشنایی است که تیرگی‌ها را می‌کشد. گفته می‌شود این خورشید کشیده شده تصویری از خود ونگوگ هیجان زده در آن سال‌هاست. در سوی دیگر ما هرچه از بالا به سمت پایین گلدان نگاه می کنیم رنگ ساقه و گلبرگ‌های گل آفتابگردان از سبز و زرد به سمت زیتونی و قهوه‌ای تیره متمایل می‌شود، فرم گلبرگ‌ها تغییر می‌کند و تصویری از پژمرده شدن را در آفتاب گردان‌های پایینی دیده می‌شود. در واقع آفتابگردان‌های گلدان تصویری کوبیستی از گذر زمان بر یک آفتابگردان است. این اثر چرخه زندگی تا مرگ را نمایش می‌دهد. در بیان تکنیکی ونگوگ بر رنگ‌ها تکیه دارد و پدر رنگ و شاعرانگی رنگ در نقاشی است. او برای بیان احساسات بیش از هر چیزی به رنگ اشاره دارد. این رنگ‌ها نه اثر رنگدانه‌ای بلکه ابزاری برای بیان ویژگی‌های ذاتی و درونی سوژه است. در واقع آفتابگردان‌های ونگوگ چونکه آفتابگردانند به رنگ زرد نیستند بلکه به دلیل سمبل‌های مورد نظر نقاش است که به رنگ زرد کشیده شده‌اند. ونسان ونگوگ شاعر رنگ‌ها و نقاش احساسات درونی است که برای بیان آنها از هیچ تکنیک دریغ نمی‌کنند.مطالب مرتبط