نگاهی به تابلوی امپرسیون اثر کلود مونه

کلود مونه نقاش آوانگارد فرانسوی که در فاصله سال‌های ۱۸۴۰ تا ۱۹۲۶ می‌زیسته را به عنوان پدر سبک یا جنبش هنری امپرسیونیسم می‌شناسند. این جنبش نام خود را وامدار تابلوی به نام امپرسیون به معنی طلوع آفتاب اثر همین نقاش پیشرو است که در سال ۱۸۷۲ و با تکنیک رنگ روغن روی کرباس به اندازه ۹/۱۸ در ۸/۲۴ اینچ کشیده شده است. این تابلو که اکنون در موزه مارموتآن مونه پاریس نگه داشته می‌شود آغازگر جنبش امپرسیونیسم و اولین اثر هنری در این سبک است. این اثر تصویری از بندرگاه لو آور در شمال غربی فرانسه است و یکی از شاعرانه‌ترین آثار نقاشی معاصر به شمار می‌رود. در واقع رئالیسم ترسیمی مونه از یک منظره در این تابلو به گونه‌ای مورد کار واقع شده که بیش از آنکه خود منظره مورد بحث باشد، احساسات دریافتی از تابلو توسط بیننده‌ی منظره و نشان دادن این احساسات به بیننده تابلو اهمیت دارد. در این اثر مونه اصراری بر ترسیم جزئیات ندارد بلکه به ترسیم احساسات پایبند است یعنی اگر منظره‌ای را ببینیم و بعد بخواهیم آن منظره را براساس احساساتمان شرح دهیم این شرح تبدیل به تابلوی امپرسیونیستی کلود مونه می‌شود، به همین دلیل نیز در سبک کشیدن این اثر نشانه‌ای از نوشتار کلاسیک نقاشی نمی‌بینیم. مونه مرز میان عناصر مختلف نقاشی‌اش را کمرنگ کرده و در استفاده از خطوط صریحا پرهیز می‌کنند. مرزهای مبهم میان عناصر این اثر در هم کنش رنگ‌ها و فرم‌های آزاد عناصر از دست رفته است، اگرچه با این تکنیک استقلال پدیده‌های مختلف به خطر می‌افتد اما کلیت واحد همانطور که احساسات در مواجهه با یک منظر شکل می‌گیرند بیشتر مورد تاکید واقع می‌شود. مونه به جای ترسیم، با تماس‌های نامنظم و گذرای قلم مو با صفحه به پدیده‌ها اشاره می‌کند که با این تماس‌ها نوعی احساس آرامش را از تماشای دریای مه آلود برای بیننده القا می‌کند. خورشید قرمز صبحگاهی و تلالو آن در امواج آب عملاً تنها بخش متناقض در این اثر است. در برابر کل اثر که از پالت رنگی سرد و کدری آبی و خاکستری استفاده شده است، خورشید سرخ رنگ است. با این کار هم احساس آرامش بخش بیشتری به مخاطب منتقل می‌شود و هم به نقطه عطف تابلو و منظره یعنی خورشید متمایز صبحگاهی تاکید می‌شود اگرچه این اثر از آغاز تا امروز همواره در معرض انتقادات بی‌رحمانه بوده اما اهمیت این اثر در دنیای هنر بر هیچ کسی پوشیده نیست.مطالب مرتبط