کارل ارف ، به دو چیز مشهوره.یکی شیوهٔ خاص آموزش موسیقی به کودکان و دیگری قطعه آوازی کارمینا بورانا.
کارمینا بورانا یا نوشته های بورانا یه کتاب قدیمی و خطیه که چند شاعر مختلف در قرن های مختلف اون رو نوشتند و جناب ارف روی اون آهنگسازی کرده.
بخش اول این اثر به اسم ملکه ی جهان رو همه شنیدیم.حس قدرت ، جاودانگی و عظمتی که توی این بخش هست واقعا بی نظیره.
کارل ارف، کارمینا بورانا رو به عنوان شروع حرفه موسیقی‌اش انتخاب کرد و به ‌ناشرش دستور داد که تمامی آثار قبلیش رو نابود کنه!خوشبختانه این دستور انجام نشد…
O Fortuna ای بخت و اقبال
velut luna مانند ماه درون آسمان
statu variabilis, قابل تغییر هستی
semper crescis مانند ماه افول می کنی
aut decrescis; و مانند ماه ناپدید می شوی
vita detestabilis ای زندگی پر از کینه
nunc obdurat نخست به انسان ستم می کنی
et tunc curat سپس تسکینش می دهی
ludo mentis aciem, وقتی تصور کنی
egestatem, تنگدستی
potestatem و قدرت
dissolvit ut glaciem. آنهارا مانند یخ ذوب می کند

Sors immanis ای سرنوشت دیوصفت
et inanis, و پوچ
rota tu volubilis, تو ای چرخ گردان
status malus, بدان که نحس هستی
vana salus خوب بودن بی فایده است
semper dissolubilis, و نتیجه ای ندارد
obumbrata سرنوشت همیشه در سایه ها بوده
et velata و بر ما پوشیده است
michi quoque niteris; تو همچنین مرا بیمار می کنی
nunc per ludum ولی حالا با همه ی بازی های تو
dorsum nudum من پشت (برهنه) خود را
fero tui sceleris. به پستی های تو میکنم
Sors salutis سرنوشت دشمن من است
et virtutis دشمن سلامتی ام
michi nunc contraria و دشمن پاک دامنی ام
est affectus رانده شده
et defectus و زمین زده شده
semper in angaria. ما همیشه برده ی اوییم
Hac in hora پس در این ساعت
sine mora بدون معطلی
corde pulsum tangite; به بزدلان هشدار دهید
quod per sortem چرا که سرنوشت
sternit fortem, در کمین ترسوهاست
mecum omnes plangite! در گریستن با من همراه شوید !

با رهبری آقای جان ویلیامز انگلیسی بشنویم.ارکستر سمفونیک بوستن

با رهبری Kurt Eichhorn آلمانی بشنویم…مطالب مرتبط