وقتی دارین یه کاری انجام میدین،اون کار انتخاب شماست یا بازی زندگی با شما؟
انتخاب های ما بر چه اساسی شکل میگیره؟پیشرفت؟لذت؟اهداف جامعه؟همه اش در کنار هم؟یا بر اساس تعاریف اخلاقی و عرفی خوب و بد؟
من فکر میکنم خوب و بد تعاریفی هستند که از زبان افراد مختلف ، مفاهیم مختلفی دارند.
مثلا دزدی کار بدیه در تمام جوامع.آیا از نظر دزد هم اینطوره؟اگه ما توی جامعه ای زندگی کنیم که این عمل نکوهیده نیست ، باز هم در وجود ما چیزی هست که بگه اینکار بده ؟
یا تجاوز جنسی به یک کودک.اگه اون کودک احساس گناه و عذاب وجدانی که از سمت جامعه بهش تحمیل میشه رو نگیره ، آیا آسیبی به روان اش میرسه؟
به قول دوستی، ما در دنیای قراردادها زندگی میکنیم…