با پیانو ی Denis Matsuev اهل روسیه و رهبری اَلِن گیلبرت آمریکایی بشنویم.ارکستر فیلارمونیک نیویورکمطالب مرتبط