خشونت و یاس - نگاهی به داستان مردی به نام اوه اثر فردریک بکمن


داستان مردی به نام اوه به زندگی پیرمردی خشن عصبی و افسرده می‌پردازد، به یادواره‌های ذهنی وی، او فردیست با سابقه خودکشی این سابقه خودکشی داشتن در روان او تاثیر گذاشته است.
گذشته او سرشار از خاطرات تلخ است. از دست دادن زنی به نام سونیا مهم‌ترین بخش اثر گذار گذشته وی است. در واقع این داستان داستانی است که به خاطرات می‌پردازد. خاطرات را می‌توان درون مایه اصلی داستان به حساب آورد.
چنین ویژگی نقش عشق را پر رنگ می‌کند کهن الگوی دائمی عشق در داستان حضوری فعال و دائمی دارد. در شخصیت‌پردازی اوه او را فردی عاشق پیشه و خانواده دوست می‌بینیم. این خانواده دوستی از جنبه‌های شخصیتی اثر گذار وی است که در جای جای داستان دیده می‌شود.
در چنین شرایطی وفاداری اهمیت پیدا می‌کند، اوه فردی است وفادار و این یکی دیگر از وجوه شخصیتی است که برای اوه یافت می‌شود و توسط نویسنده طراحی می‌گردد.
اوه مردیست ۶۰ ساله، این شصت سالگی او را پیرمرد می‌کند و اخلاقش وی را به فردی پرخاشگر و زننده تبدیل می‌کند. ویژگی اصلی اوه در این است که با همه انسان‌های پیرامونی خودش بد برخورد می‌کند. در واقع این رفتار اوه گره اصلی داستان است.
به گونه‌ای که همسایگانش وی را همسایه آمده از جهنم می‌خوانند.
جز اوه شخصیت‌های تاثیرگذار دیگری در داستان هستند، خاطره سونیا که نیروی محرکه بسیار از رفتارها است یکی از همین شخصیت‌ها را می‌سازد.
پروانه که زنی مهاجر از ایران هست را می‌توان مهم‌ترین شخصیت داستان بعد از اوه و مهمترین شخصیت پیرامونی وی دانست. پروانه نمونه تیپیکال یک مادر است و دو فرزند دارد.
باید توجه داشت که پیرمردها در داستان نقش اساسی دارند. رون هم یک پیرمرد دیگر است. نکته مهم در مورد رون در این است که روابط وی با اوه فراز و نشیب بسیاری داشته و اکنون به سردی گرویده است. رون اکنون آلزایمر گرفته و این نشانه کهولت و از کار افتادگی وی است.
در داستان فلش بک‌هایی می‌بینیم که به کودکی اوه می‌رود، به مرگ زودهنگام مادر می‌رویم چیزی که در تلخکامی اوه بسیار موثر بود.
مردی به نام اوه داستانی رئالیستی است که جنبه اجتماعی هم دارد، ستینگ داستان محله‌های آرام و نه چندان ثروتمند نشین سوئد است. چه در زمان کودکی اوه و چه در پیری وی.
از دیگر مولفه‌هایی که در داستان حضور فعال و دائمی دارد می‌توانیم به مرگ اشاره کنیم. مرگ سونیا در گذشته و مرگ اوه در آینده. آلزایمر رون دوست وی و عدم سلامت جسمانی همسرش اینها همه عواملی هستند که مرگ را در جای جای رمان فعال می‌سازند.
برای اوه حتی خودکشی نیز اتفاق می‌افتد. در واقع باید توجه داشت اوه مردیست که از زندگی دلسرد است.
از دیگر مزایای داستان مردی به نام اوه طنزی است که مستتر در فضای واقع‌گرای داستان است. داستان برای دقایقی ویژگی‌های یک کمدی را پیدا می‌کند و این به جذابیت آن می‌افزاید.