اِیر برای واریاسون‌های روسی( اُپوس ۱۷)، اثرِ لوئیز فَرِنک آهنگساز، نوازنده‌ی چیره‌دستِ پیانو، و آموزگار پیانوی دوران رومانتیک، اهلِ فرانسه- اجرای خانم جوآن پولک، پیانیستِ امریکایی- سال ۲۰۱۹
لوئیز توی یه خانواده‌ی هنری زندگی کرد. پدر و خواهر بزرگترش مجسمه‌ساز بودند( ژاک اِدم دومون،اوگوست دومون) و همسرش آریستید فَرِنک، نوازنده‌ی فلوت، موسیقی‌شناس و ناشر موسیقی بود. اسم اصلی لوئیز، ژَن-لوئیز دومون بود که بعد از ازدواج به ژَن لوئیز دومون فَرِنک تغییرش داد.