برگشتم…
انگار تازه شروع شده…
اصلا مسافرت نبود.یه مکاشفه درونی بود.شایدم بشه اسم اش رو مسافرت گذاشت.از خود به خود ، بی خود!
با کلی سوال و جواب تو مغزم.
دوباره احساس کردم با یه کتاب خوب میشه روح آدم تازه بشه.
کتاب ” درمان شوپنهاور ” از اروین یالوم.یک روان درمانگر اگزیستانسیالیست .