آقای ویوالدی گرامی از دوران باروک تشریف آوردن.آنتونیو ی ما تو ونیز به دنیا اومده چون غسل تعمید نداده بودن اش خیلی ضعیف بود و موقع به دنیا اومدنش هم زمین لرزه اومد!ایشون ۱۵ سالگی درس های کشیشی شون رو شروع کردن و ۲۵ سالگی کشیش شدن.البته ۳ سال بعد از مقال کشیشی انصراف دادن.شاید واسه اینکه ایشون رو ” کشیش مو قرمز” صدا می کردن . بعد تشریف بردن توی یه پرورشگاه شدن استاد ویلن.البته فقط واسه ی خانوم ها.ایشون خیلی زحمت کشیدن واسه ی موسیقی .در چند سال آخر عمرشون هم به مقام مائسترو دی کاپلایی تو  کاخ شاهزاده فیلیپ فون هسن–دارمشتادت رسیدن.امروزتون رو با ایشون شروع کنید شاید باعث زلزله شد.البته تو بدنتون !مطالب مرتبط