یک رُندوی هوش‌نواز از کارل چِرنی


یک رُندوی هوش‌نواز از کارل چِرنی- اجرای English Chamber Orchestra با پیانوی خانمِ رزماری تاک و رهبریِ آقای ریچارد بونینگه از استرالیا- سالِ ۲۰۱۷
چرنی تو سنِ ۶۶ سالگی تو وین درگذشت. اون هرگز ازدواج نکرد و هیچ خویشاوند نزدیکی نداشت. ثروت هنگفتی داشت که اون رو به خدمتکارِش، مؤسسات خیریه (از جمله مؤسسه ای برای ناشنوایان) و انجمن دوستداران موسیقی در ویَن اهدا کرد