خسرو وهابی ، هنرمند ایرانی الاصل ساکن ترکیه و متولد سال ۱۹۸۲ در شفتِ گیلان است . خسرو وهابی را میتوان یکی از هنرمندان رو به جلوی امروز عکاسی ایران دانست که در آثارش به وضوح می توان امضا و فلسفه هنری اش را مشاهده نمود . وهابی در ۸ سال گذشته ، یعنی در اوج زمان فعالیت هنری اش در نمایشگاه های بسیاری شرکت کرده است و مورد تحسین بسیاری از منتقدین و عوام نیز واقع شده . حضور در هفتاد و هشتمین سالن بین المللی عکاسی ژاپن در سال ۲۰۱۸ ، چهارمین دوره جوایز هنرهای زیبا در لندن ۲۰۱۸ و نمایشگاه ها و فستیوال هایی در تهران ، رشت و استانبول بخشی دیگر از فعالیت های هنری خسرو وهابی در قامت یک عکاس است.

وهابی از جمله عکاسان تیزبین معاصر ایرانی ست که نه دست به صحنه سازی برای عکاسی می زند و نه حتی نیاز دارد در میان خیابان های شهر برای یافتن سوژه ها پرسه بزند ، وهابی به بینش و فلسفه ای در عکاسی خود رسیده است که بیش از هر چیزی تمرکز خود را بر روی سوژه هایی گذاشته که به سختی دیده می شوند ، با آنکه همیشه در مقابل دیدمان هستند. نکته قابل توجه دیگری که در شکل گیری فلسفه ذهنی خسرو وهابی نقش داشته است ، زیست این هنرمند است ، چرا که آثار هیچ هنرمندی فارغ از زندگی شخصی اش نخواهد بود . طبیعت در قاب دوربینِ وهابی ، بارزترین و مهم ترین سوژه است، وهابی طبیعت را می شناسد و با آن خو گرفته است ، چرا که محیط زندگی او در وطن اش ، در میان جنگل های همیشه سبز شمال ایران بوده . هنرمندی مثل او که به ذات و زیست با طبیعت خو گرفته ، همواره با دیده احترام به طبیعت می نگرد و این طبیعت پذیری در آثار وهابی کاملا قابل مشاهده است . به همین خاطر نیز وقتی وهابی با دوربینش در دل طبیعت قرار میگیرد ، فریم هایی را می بیند که مردم عادی یا کسانیکه تا این میزان زیستشان را در مجاورت طبیعت نگذرانیده اند ، با آن فریم ها به خودی خود آشنا نیستند . این همان رمز موفقیت و شالوده ای است که وهابی ، درخشان ترین قاب هایش را با تکیه بر آن می بندد. نکته قابل ستایش بعدی در آثار وهابی ، گزیده کاری اوست ، وهابی کارهایش را مختصر و خلاصه نگه می دارد و از گزافه گویی به شدت پرهیز می کند ، این گزافه گویی ها را چه در مجموعه ها ، چه در قاب های وهابی به سختی می توان یافت.

یکی از همین مجموعه های مختصر اما شایسته توجه خسرو وهابی ، مبارزه برای تعادل است . مبارزه به تعادل مجموعه ای از هفت تصویر سیاه و سفید از دل جنگل در ابعاد ۳۷٫۹۳ در ۵۰٫۵۷ سانتی متر است که بصورت پرتره هایی در تقابل میان احجام سیاه ، بعنوان فضاهای منفی و پس زمینه سفید بعنوان بک گراند مثبت ثبت شده است . ایده اصلی شکل گیری این مجموعه جریان فلسفی و منطقی میان نور و سایه ، بعنوان دو عنصر و المان اصلی در متن موقعیت های جنگل است . در واقع نور و سایه ، یک چالش و یک نزاع همیشگی و پایان ناپذیر از دو نیروی قدرتمند و موثر است که داستان زندگی درختان و جنگل را همیشه روایت کرده است ، روایتی که قدمتی قدیمی به عمر درختان دارد ، روشنی ها و تاریکی ها ، سایه ها و نور ها ، سیاهی ها و سپیدی هایی که در دل جنگل شکل میگیرد و درختان – بعنوان خود ، و تصویری استعاده ای از زیست انسانی – همواره تحت تاثیر این دو قرار دارد ، یک روایت دیکانستراکشن از دل طبیعت و ورای آنچه ، از دریچه چشم بازدیدکنندگان جنگل و در دل آن رخ می دهد . یکی از تاکتیک های درخشان خسرو وهابی ، در ایجاد تاثیرگذار این مجموعه ، توجه ویژه وهابی به عناصر تصویر بوده است . نور ، سایه ، رنگ ، روشنی ، جنس و بافت مهم ترین عناصر تصویر هستند که همگی را می توان در تصاویر این مجموعه مشاهده کرد . در کنار سیاهی و سفیدی و روشنی و تاریکی ، مهم ترین اِلِمان دیگری که وهابی به شکلی بسیار درخشان آن را در قاب تصویرش به نمایش گذاشته بافت است . در تمام تصاویر این مجموعه که به صورت پرسپکتیور یک نقطه ای و از زیر گرفته شده است ، بافت های پر جزییات ساقه های تنومند درختان و در ادامه شاخه های درختان در مقابل پس زمینه سفید درختان را میبینیم که در هم تنیده شده اند ، این تصویر مستقیما و واضحا ، شکلی استعاره ای از بافت و نقش سیستم عصبی انسان دارد و سیستم توزیع عصب های رشته ای انسان ، خصوصا مانند عصب های جمجمه ای انسان . نور آسمان ، سیاهی شاخه های درختانی که در پس زمینه و سایه قرار گرفته اند و شاخه های سیاهی که مانند سپاهی رو به گسترش به دل سپیدی می تازد و دوگانگی مورد بحث مشاهده می شود . تفاوت ها در تصاویر در زاویه ، ارتفاع دید و فوکوس است . علیرغم اینکه نقطه نظر عکاس در تمام تصاویر مشابه است ، اما وهابی با تغییراتی که خصوصا در هایلایت ها ایجاد کرده است ، بخوبی تفاوت های موجود در حجم سیاهی را در فریم های مختلفش ثبت کرده. وهابی همچنین ، جدا از رویگرد معنا گرایانه و دیالکتیک موردنظرش در سود جستن از زوایای مختلف ، با تغییر دادن محل نقطه پرسپکتیو در شات هایش ، سبب شده تا این مجموعه کوچک و بسیار مختصر علیرغم اینکه از شباهت های بسیاری بهره می برد و تصاویر آن ، به شدت حال و هوایی نزدیک دارند ، اما در نهایت با گونه گونی مناسب و درخور توجه فریم ها همراه باشد. خسرو وهابی چه در مجموعه نبرد تعادل و چه در مجموعه های دیگرش و هم در آثار خارج از مجموعه ، بخوبی نشان داده است که می توان روی افق دید او حساب باز کرد ، این بینش قابل توجه و مهم در جهان بینی هنری وهابی ، وقتی با تکنیک وهابی و آشنایی اش با فضا و فن عکاسی همراه می شود و در متن طبیعت که زیست شخصی هنرمند در او رخ داده و وهابی به خو با آن در ارتباط است ، رخ می دهد ، نتیجه تصاویر درخشان و شگفت انگیزی می شود که شهرت و اعتبار مضاعفی برای وهابی بهمراه خواهند داشت.

صفحه ی اینستاگرامِ آقای خسرو وهابی