انسان­ های بزرگ زندگی­ های متفاوتی دارند. زندگی­ شان پر از اتفاقات عجیب و مرموز است. هرگز نمیتوان با قطعیت گفت که آیا  این اتفاقات است که بر روی نوع نگاه آن­ها به زندگی تأثیر گذاشته و یا نگاه آن­ها به زندگیست که این اتفاقات را رقم می­زند و یا بازخوردی متفاوت در آن­ها ایجاد می­کند.

در مجموعه داستان ارائه شده، تلاش کردم تا بخش­هایی از این اتفاقات را از نگاه خودم بازسازی کنم تا شاید بتوانم درک کنم که تأثیر اتفاق بر فرد بیشتر بوده و یا تأثیر فرد بر آن. تلاش کردم اتفاقات و صفحه­ ها را از نگاه آن فرد بازسازی کنم، تا شاید در این همزاد پنداری، بخشی از تفکرات و دیدگاه ­های فرد مورد نظر و یا اطرافیانش را قرض بگیرم.
این همزاد پنداری­ ها را با شما شریک می­شوم. به این امید که بتوانم حداقل شما را با افراد جدیدی آشنا کنم. افرادی تأثیر گذار در زندگی ما. بی آن­که حس شان کنیم.

 مطالب مرتبط