پابلو بارتولومف یه عکاس خبری و عکاس مستقل هندوستانی معاصره که توی دهلی مستقره. اون علاوه بر عکس هاش، به خاطر برگزاری کارگاه های عکاسی و همینطور مدیریت شرکت نرم افزاری مدیا وب هم شهرت زیادی کسب کرده. بارتولومف اولین بار توی خونه و توی تاریکخونه ی پدرش آموزش عکاسی دیده. اون توی نوجوانی عکاسی از اعضای خونواده و دوستانش رو شروع کرد و بعد به عکاسی از زندگی جاری در خیابون ها از جمله دنیای کهنه چین ها، متکدی ها، خواجه ها و فاحشه های به حاشیه رونده شده پرداخت.
بارتولومف برای تأمین مخارج شخصی خودش و تأمین بودجه ی پروژه های مستندش مدتی توی صنعت تبلیغات و همینطور به عنوان عکاس صحنه ی فیلم کار کرد. بارتولومف موفق شد جایزه ی ورد پرس فوتوی سال ۱۹۸۴ رو برای عکس شاخصی که از یکی از قربانیان کودک نیمه دفن شده ی تراژدی نشت گاز در بوپال ثبت کرده بود، از آن خودش کنه.