تابلوی مسیح زرد پل گوگن یک آشنا و در واقع برادر دوقلو دارد: مسیح سبز! در واقع این دو تابلو به موازات هم هستند و هرکدام برداشت خاص از اعتقادات مذهبی مردم آن روستایی بر تیانی فرانسه است. گوگن که عمیقاً تحت تاثیر باورهای مذهبی روستاییان قرار گرفته بود در هر دو اثر برداشتی متمایز از مسیح را به نمایش گذاشته مسیح زرد او مسیح رنجور و آرامی است که روستاییان به مصیبت‌هایش معتقدند، مسیح سبز اما مسیح منجی و شفابخش است. تا همین جا نیز می‌توان دریافت که مسیح سبز یک اثر سمبولیک است گوگن تصوراتش از زندگی و باورهای مذهبی روستاییان برتیانی را در قالب نمادی به تصویر کشیده است این نماد ساده و بی‌پیرایه است که درک آن نیز مانند اعتقادات روستاییان صاحب اندیشه سهل به نظر می‌رسد. این اثر در سال ۱۸۸۹ و با تکنیک رنگ روغن در بومی به ابعاد ۹۲ در ۷۳ سانتی‌متر کشیده است. در مسیح سبز دشت‌های واقع در روستای برتیانی را در پس‌زمینه می‌بینیم که دو حجم سیاه مرموز نیز بر آن ترسیم شده است و دو حجم سیاه به نظر در جستجو چیزی هستند. در این سوی تابلوی یک زن برتیونی را می‌بینیم که به نظر خود را از دو حجم سیاه قبلی پنهان کرده است. رنجوری و آشفتگی چهره زن پنهان شده او را به کرکتر بیگناه اثر تبدیل می‌کند که حالتی مضطرب و پریشان دارد. زن در حال فرار به نظر می‌رسد فراری که حال او را به مخفیگاه کشانده است اما نکته اصلی این اثر پاسخ به این سوال است که او چگونه توانسته پنهان شود؟ در پشت سر زن برتونی مسیح بر روی بدن یا دست ۳ زن و یا فرشته دراز کشیده شده است. بدن مسیح بسیار رنجور ترسیم شده و استخوان‌های جناق‌اش مانند تصور روستاییان از مسیح مصیبت کشیده بیرون زده است اما هیچ کدام از مجسمه‌ها چهره‌ها و خود مسیح جزئیات ویژه‌ای ندارند. در واقع صرفاً با تاچ‌های ساده ما به مسائل پی می‌بریم. واضح است گوگن که پیشتر نشان داده از حجم گرایی و حرکات تند قلم به خوبی می تواند استفاده کند در این اثر این حجم گرایی را به حداکثر خود رسانده و حتی در لباس‌ها و بدن زن نیز به حجم گرایی خود پایبند است و بدون استفاده از خطوط و با حرکات سریع القلم احجام را به وجود می‌آورد. یکی از نکات قابل توجه این اثر دست راست مسیح است که در مرکز تصویر و در وسط و نقطه ثقل تابلو از بالا به سمت پایین آویزان است به نظر می‌آید مسیح دستانش را برای نجات زن و گرفتن دست او و هم البته گرفتن دست تمامی مردمان که به او معتقدند دراز کرده است. این دست به خودی خود نمادی از باورهای روستاییان بریانی است که مسیح را به عنوان منجی برای زندگی انسان‌ها می‌دانند و معتقدند مسیح است که به کمک بشریت شتافته است.مطالب مرتبط