کلود مونه نقاش برجسته و شهیر فرانسه که در سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۲۶ می‌زیسته است سبکی که برای اولین بار نیز به برخی از نقاشی‌های خود او اطلاق شد را بنیان گذارد. امپرسیونیسم زاده جنبش‌های نقاشی مدرن است که از اولین جنبش‌های نقاشی مدرن نیز به شمار می‌رود این سبک همچنین مهمترین پدیده هنر اروپا در قرن نوزدهم میلادی است امپرسیونیسم را خیلی خلاصه می‌توان دریافت گری و ادراک و دریافت لحظه و لحظه گرایی دانست امپرسیونیسم از این رو نسبتی با هنر کلامی نیز دارد و عکاسی و البته کادر بندی‌هایش نیز با کادر بندی‌های عکاسی بیگانه نیست آغاز این سبک را می‌توان به تابلوی امپرسیون کلود مونه نسبت داد. تابلویی که موضوع آن به کار بردن نور شدید و یکدست و انعکاس آن بر سطح آب بوده است. در واقع این گرایش به طبیعت بخشی از سلیقه مشترک تمام نقاشی امپرسیونیسم است از همین روست که نقاش از گالری‌ها به فضای باز و طبیعت کوچ می‌کردند در اثر این کوچ است که آثار هنرمندان امپرسیونیست تا این میزان سبز و دلچسب به نظر می‌آید. پیاده‌روی در باد نام یکی از معروف‌ترین آثار امپرسیونیسم نقاش بزرگ نمونه فقیه است پیاده‌روی در باد را می‌توان یکی از اصلی‌ترین و بسزاترین نمایندگان امپرسیونیست بر شمرد مانند بسیاری از آثار امپرسیونیسم و البته مونه این اثر از لایه‌های عمیق و پنهان مفهومی پیچیده بهره زیادی ندارد بلکه بیشتر نمایش برشی از زندگی است برش ساده از یک اثر روتین در دشت‌های سبز و در آسمان آبی. در واقع این ثبت لحظه‌های شیرین و دلچسب از یک اتفاق روتین است که برای مخاطبش نیز لحظه‌ای دلنشین رقم می‌زند. دوربین عکاسی در لحظه صحنه را ثبت می‌کند مانند کلود مونه در آثارش به دنبال رسیدن به سرعت در ثبت این شرایط است. نحوه استفاده مونه از قلم بر روی بوم در ترسیم پیاده روی در باد مشخص می‌سازد که تا چه میزان سرعت ثبت اثر برای هنرمند واجد اهمیت است به نحوی که در تصویر دو انسانی که در تابلو حضور دارند به وضوح نشانه‌هایی از حجم‌گرایی را ارائه می‌دهند فرم کلی بدن تنها با چند حرکت قلم به وجود آمده است در ترسیم البسه‌ها و البته چهره‌ها مونه هیچ تلاشی در ترسیم جزئیات ندارد تنها جایی به جزئیات تن می‌دهد در بخش پایین لباس زن است که با هدف به نمایش درآوردن وزش باد به آن اضافه کرده است. به شکل مشخصی می‌توان مشاهده کرد عدم اهمیت جزئیات در ذهن مونه به دلیل اهمیت داشتن خود رویداد است. مونه تصویر پیاده‌روی در باد را به خوبی روایت کرده است اما سایر جزئیات مانند چهره‌ها از نظر او ترسیم دقیق شان دیگر ضرورتی ندارد استفاده از ضربات تند و سریع القلم استفاده لکه‌ای از رنگ‌ها تاج‌های بی‌نظم کلی از مهمترین ویژگی‌های این اثر است. آسمان مد نظر مونه نیز با ضربات تاچ‌های پر سرعت رنگ‌های سفید و آبی به راحتی به دست می‌آید نکته بارز در این میان اما نور است مونه در تمامی آثار دیگرش نیز از علاقه‌مندان به بازی‌های نور و سایه فیزیک نور و نمایش کنتراست‌های نوری است استفاده از تاچ سفید خالص در روشنایی ساخته مرکز آسمان، تاچ‌های نامحسوس زرد بر روی لباس‌ها و طبیعت نیمه پایینی تابلو روشنایی روی چتر و سایه داخلی آن و همچنین سایه‌های کوتاه و تیره‌ای که بر روی زمین افتاده است همگی بخشی از تلاش‌های مونه در بازی‌های نوری است روشنی و تیرگی مشخصی که در نگاه اول به این تابلو به چشم می‌خورد و همچنین استفاده از رنگ‌های خالص شدید یک دست ترکیب رنگ‌های اصلی از مهمترین خصیصه‌های پالت رنگ این اثر است. این اثر سریع دلنشین تصویری منجّمد در یک عصر خوش بهاری است که با رنگ‌ها و نورها جان گرفته است هرچند در نگاه زن نقاشی نوعی اضطراب نیز به چشم می‌خورد.