موضوع: داستان در مورد دختری به نام سوفی است که در آستانه پانزده سالگی نامه‌های جالب و نوارهای ویدئویی از شخصی به نام آلبرتو ناکس دریافت می‌کند که در آنها سؤالات جالبی مانند جهان چگونه پدید آمده‌است؟ که آغاز گر راه آموزش تاریخ فلسفه‌است، مطرح می‌کند. این نامه‌ها در ابتدا مطالبی در خصوص یونان باستان، سقراط و سؤالات اساسی زندگی بشری را عنوان می‌کند. پس از دریافت چند نامه سوفی و آلبرتو یکدیگر را ملاقات می‌کنند. موضوع صحبت‌های آنان عمدتاً نظریات فلاسفهٔ یونان باستان، امپراتوری روم، قرون وسطی، رنسانس، عصر روشنگری، و موضوعاتی چون انقلاب‌های بزرگ و تا مسائل امروز بشری است. داستان به صورتی جذاب است و سعی می‌کند در ضمن داستان، تاریخ فلسفه را به‌صورت طبقه‌بندی شده به خواننده آموزش دهد؛ همچنین در داستان وقایعی اتفاق می‌افتد که خواننده را تشویق به ادامه رمان می‌کند.

نقد: یوسیتن گردر در این کتاب تلاش می کند تا به زبان ساده فلسفه را به دانش آموزانش یاد دهد. فهم کتاب های فلسفه مشکل است و بخاطر مفاهیم سنگین همه نمی توانند آن را درک کنند و بفهمند اما گردر فلسفۀ دشوار را در رمانی ساده گنجانده است تا همگان علاوه بر لذت بردن از رمانش مفاهمی فلسفه را به راحتی دریابند و متوجه شوند.

نکته قابل توجه، زیرکی نویسنده است که قصد آموزش فلسفه به فردی نوجوان را دارد. هرکسی در دوره نوجوانی ممکن است به سوالاتی مانند: من کی هستم؟ چرا در این دنیا حضور دارم؟ هدف دنیا چیست؟ و غیره فکر کند. چه‌بسا امکان دارد هرگز به دنبال پاسخ آن‌ها نرود و تحقیقی در مورد آن‌‌ها نکند. به همین خاطر من فکر می‌کنم اگر این کتاب را به نوجوانی هدیه دهید، بسیار ارزشمند خواهد بود. کتاب خوش‌خوان و ساده است و تقریبا هیچ مطلب فلسفی پیچیده‌ای که نتوان فهمید، در آن نیست و برای یک ذهن خلاق و کنجکاو پاسخ‌های بسیار خوبی دارد.

گردر برای خارج شدن از دنیای سخت و سنگین درسی فلسفه را در قالب یک رمان آورده که این کتاب را خواندنی تر و گیرا تر می کند. همچنین نویسنده از ساده ترین نوع نثر برای داسانش استفاده کرده است. این ویژگی را می توان یکی از مهم ترین ویژگی های این کتاب دانست. نثر روان و عدم استفاده از کلمات دشوار در ادبیات موجب آن می شود که ذهن خواننده درگیر جستجوی معنای کلمات نشود و در نتیجه خستگی را به دنبال نیاورد. این ویژگی عامل جذب خواننده به نوشته است. ویژگی ای که تقریبا همه خوانندگان به آن توجهی نمیکنند چون چیزی آشکار نیست و درک آن دشوار است.

نکته ی قابل توجه دیگر داستان طرح معماهایی است که یکی پس از دیگری در ذهن خواننده شکل می گیرند و با پیشروی داستان حل می شوند.

داستان دارای فضای یکنواخت نیست و گردر تلاش می کند در داستان فضا را تغییر دهد و با معماهایی که مطرح می کند خواننده را از خستگی دور می کند.

اما چرا گردر یک شخص پانزده ساله را برای داستانش انتخاب کرده؟ دوران نوجوانی یکی از مهمترین دوران زندگی هر آدمیست. در این دوران است که اندام های جسمی و جنسی رشد می کنند و با رشد عقل نسبت به دوران کودکی فرد در صدد شکل گیری هویتش می شود. من کیستم؛ به کجا می روم و از کجا و آمدم و …