موومانِ ششم از گلوریای آنتونیو ویوالدی- خداوند پادشاهِ آسمان است


موومانِ ششم از گلوریای آنتونیو ویوالدی ( RV 589)- خداوند پادشاهِ آسمان است-اجرای آکادمی موسیقی باستان در انگلستان، صدای سوپرانوی خانم جودیت نِلسون و اُرگِ آقای سیمون پِرِستون- سالِ ۲۰۱۲

 مطالب مرتبط