مجموعه عکس های زنان قاجار از شادی قدیریان

شادی قدیریان از عکاسان معاصر معروف در ایران و خارج از ایران است که تصویر را میسازد و عکاسی میکند . با توجه به عکس هایی که شادی قدیریان گرفته می توان دریافت هدفش این است که پیامدی را به مردم بدهد و می خواهد دغدغه ای را بیان کند و برای مخاطبانش برداشتی آزاد بگذارد .
مجموعه عکس های زنان قاجار در سال ۲۰۱۲ در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن به نمایش گذاشته شد و همچنین در کتاب نوری از خاورمیانه اثر مارتا ویس که آثار این عکاس حرفه ای هم دیده می شود .در این مجموعه زنی وجود دارد با طرز پوشش سنتی زنان ایرانی در دوران قاجار که همان گونه که در عکس نمایان است شلواری که به پا دارد مدل قاجاری است و همچنین روسری سفید روی سر او و ابروان کمانی و پیوسته که از معیار های زیبایی در دوران قاجار بود که امروزه نیز به ابرو قجری معروف است و چشمانی درشت و مشکی که حاکی از شرم زنان در خاورمیانه است .در این عکس این زن قاجاری روزنامه‌ی همشهری را در دارد که روزنامه ای این دورانی‌ست .روزنامه همشهری ، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی،اجتماعی،و فرهنگی است که در سال۱۳۷۱ شروع به کار کرده است و در واقع هدف عکاس از این عکس تلفیق سنت و مدرنیته است. فضای پشت سر این زن نیز فضایی قدیمی و سنتی را تداعی میکند و موجب میشود هر بیننده به فکر وا داشته شود که گویی میان گذشته و حال مانده است. جنگ میان سنت و مدرنیته! آشفتگی فکر!
در این عکس مرزی ثابت و مشخص میان سنت و مدرنیته نمیتوان کشید زیرا گویی سنت و مدرنیته هم دیگر را در آغوش کشیدند. زن در دوران قاجار وظیفه اصلی اش مراقبت از فرزندان بود و همچنین از طریق تولید برای امرار معاش نیز در معشیت خانواده نقش داشت. در واقع زن در طول تاریخ در هر دوره ای حتی در دوران جهالت نیز بدنبال آگاهی بود. در این تصویر این موضوع به زیبایی خود را نشان می دهد، زیرا زنی در دوره قاجار با تمامی مسئولیت ها و محدودیت هایی که سر راهش بود هیچ گاه عقب نکشید و بدنبال چراغی برای یافتن راه حقیقت بود. در این عکس از فرم نشستن زن و دست گرفتن روزنامه در دستش به راحتی اقتدار بانوی ایرانی دیده می شود که گویی تمامی مشکلات را پشت سر گذاشته و اکنون بدنبال دغدغه اصلی اش که آگاهی است می پردازد و همواره با زمان حرکت میکند و در جریان تمام وقایع و اتفاقات پیرامون خود است. و این به خوبی قابل لمس است که در خانه ای که زنِ خانواده آگاه است بستری مناسب برای پرورش فرزندانی که بدنبال مطالعه هستند فراهم میشود و در نتیجه جامعه ای با بینش روشن و مطلع ازحق و حقوق فردی و اجتماعی و فرهنگی خواهیم داشت. در این عکس کنتراست میان سوژه و پس زمینه کافی است و علت زیباتر شدن این عکس، حذف زنگ هاست که موجب می شود بیشتر توجهات به اشکال جذب شود و در واقع موجب میشود توجه مخاطب را به سمت سوژه و احساسات او جلب کند و به زبانی ساده این عکس موجب ارتباط میان تفکر عکاس و مخاطب میشود و چیدمان مناسب اجزا و اشیا در عکس چشم هر بیننده ای را به خود جلب میکند و این عکس را برای عموم افراد و با هر سلیقه ای قابل درک میکند.

 

 

 

 

 

 

صفحه اینستاگرامِ خانمِ شادی قدیریان