سمتِ تاریکِ خانه‌ها

امروز مجموعه داستان‌های کوتاه‌ِ من با عنوانِ “سمتِ تاریکِ خانه‌ها” توسطِ نشرِ نوگام (لندن) و با ویراستاریِ جنابِ بهرامِ مرادی، منتشر شد.
دانلود این کتاب برای خوانندگان داخل ایران رایگان است. دیگرخوانندگان می‌توانند نسخه‌ی الکترونیکی را با اهدای مبلغی به عنوان پشت جلد دانلود کنند یا نسخه‌ی چاپی کتاب را سفارش بدهند.
آن‌چه خواهید خواند تلاشی‌ست برای زندگیِ همزمان در کالبدهای متفاوت در راهِ کشفِ خود، هر منِ جدید را زیستن به تمامی، تماشای هر آن کس که می‌توانستم باشم و پی گرفتن امتداد شاخه‌های هر سرنوشتِ ممکن به لمسِ خرده‌بینانه‌ی سر انگشت و بعد گذر به اکنونِ در دست.
سمتِ تاریکِ خانه‌ها مجموعه داستان‌های کوتاهی‌ست که زندگیِ کوتاهِ و اثیری وجوه گوناگون نویسنده را روایت می‌کند: من‌هایی گاه تاریک و ترسان، گاه رنگی و خندان؛
آن‌ها که می‌توانستم باشم یا هستم، من‌هایی تقلید یا اِنکار شده.
من‌هایی که در شما نیز وجود دارند. چرا که زندگی شهری/آپارتمانی ، جامعه‌ای از من‌های تکه و پاره شده است. من‌هایی در پی صاحبان‌شان.
آن‌ها که در شمای خواننده نیز حاضرند، چرا که تمدن امروز، زندگی شهری ما در آپارتمان‌‌هایی اندوده‌ی تیرآهن و بتن، بستر جامعه‌ای از من‌های تکه‌پاره شده است، من‌هایی که هر روز کور اما امیدوار در پی صاحبانشان می‌گردند.

لینک دریافت نسخه‌ی الکترونیکی و یا سفارشِ نسخه‌ی چاپی