اِمی اندریس یه عکاس هلندی قرن بیستمی بود که بیشتر به خاطر همکاریش با گروه دوربین زیرزمینی در طول جنگ جهانی دوم به شهرت رسید. با اشغال هلند توسط آلمان، اندریس که یهودی بود دیگه نتونست عکاسی کنه و مجبور شد پنهان بشه. انتهای سال ۱۹۴۴، اندریس با کمک انسان شناسی به اسم آریه د فرو موفق شد مدارک هویت جعلی برای خودش درست کنه و به یه گروه عکاس زیرزمینی ملحق بشه.
عکس هایی که اندریس در این دوره ثبت کرده، از جمله «پسربچه ی تابه به دست»، «گورکن» و «بچه های کتنبرگ» تحت شرایط قحطی بسیار شدید توی آمستردام گرفته شدن و سندی هستن بر گرسنگی، فقر و بدبختی ای که طی دوره ی اشغال آمستردام توسط نازی ها گریبانگیر این شهر شده بود.