آنکه می گوید دوستت میدارم خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است….ای کاش عشق را زبان سخن بود…

سهیل نفیسی  به کمک شاعر میاد و با این شعر شما رو به خواب رویایی تون نزدیک می کنه…آلبوم ریرامطالب مرتبط