اثری فیگوراتیو از محدثه طاهری

محدثه طاهری نقاش جوان و خلاقی که اثارش در بسیاری از نمایشگاه های نقاشی مورد توجه مردم و در مسابقات نقاشی مورد توجه داوران و نقاشان بنام ایران قرار گرفته است،بیشتر اثار این هنرمند از منابع واقعی و موضوعات پیرامونش با استفاده از خطوط ساده و پس زمینه ساده با تناژ رنگ خنثی و هماهنگ با سوژه یا سیاه فرم گرفته.
با جستجو در آثار این هنرمند میتوان به مفهوم یا پیامی که هنرمند در تمامی آثارش در پی بیانش است برسیم،تصویر دختری با حالت چشمان افتاده و نگاه محزون و لب های بهم چفت شده که در چهره ای ناامید و گنگ و غمناک با پس زمینه ی سیاه و جسمی رنجور با لباسی نامناسب و فیگورهایی که گویا با بیخیالی تمامِ سوژه واقعی و یا ذهنی روبروی چشمان نقاش قرار گرفته، میتواند بیانگر شدت احساسات منفی در دخترک باشد و میتوانیم به حالات روحی و بیمارگونه و فضای تاریک و خاکستری ای که شاید استعاره ای از محیط اطراف و محیط فکری ازاردهنده ای که سوژه در آن است ،باشد پی ببریم.در اکثر آثار این نقاش و این اثر، سوژه ها با موهایی کوتاه نقاشی شده.در باورهای عموم موی بلند یکی از مهمترین و باارزش ترین دارایی های دختران جوان است و به ندرت تمایل به کوتاهی و از دست دادن این جلوه های زیبایی میکنند، از دلایل کوتاه کردن مو در میان زنان و دختران میشود به شکست های عاطفی،قرارگرفتن در شرایط نامسائد و حتی به نوعی ناامید و تسلیم شرایط شدن اشاره کرد. گرچه این موضوع میتواند دلایل دیگری هم داشته باشد اما با توجه به محوریت این موضوع در تمام آثار این هنرمند گمانِ من به شکست های عاطفی و قرار گرفتن در برزخ های اجتماعی و فردی است. با دقتِ بیشتر در اثر متوجه میشویم که اثر در عین واقعی و رئال بودن به شیوه ای بسیار نو، هنرمندانه و خلاقانه ای که نشان از تخیلات عمیق و تعمل برانگیز نقاش خبره داشته، تلفیقی از دو سبکِ فیگوراتیو و انتزاعی که بطور کامل در مقابل هم قرار دارند بهره برده و مخاطب را با دیدن انگشتی که سوژه براحتی در گردن خود فرو کرده به تامل وادار کرده،که این عمل غیر واقعی و حتی دردناک را به راحتی و بدون ایجاد اثرات درد در چهره و حتی خون، به تصویر کشیده . گویی سوژه در برابر عذاب هایی که کشیده خود را مقصر میداند و دست به آزار و اذیت های جسمی به خود زده است، همانطور که در تصویر مشخص است هیچ آثاری از احساسِ درد در چهره و یا خونی وجود ندارد که گویی سوژه از درون تهی و به هیچ رسیده و حتی خونی در رگهایش وجود ندارد که در اثر جراحت جریان پیدا کند و یا میتوان اینگونه برداشت کرد که سوژه با فشار بر تارهای صوتی خود بطور خودخواسته و در نهایت ناامیدی به سکوتی سنگین و عمیق روی آورده،باب ررسی تمام این نکات و دیگر آثار این هنرمند میشود به ظلمی و فشار های اجتماعی حاصل از محیط ناامن و خفقان برای زنان و فشارهای فردی حاصل از بسترهای نامناسبی که خودبه خود در ذهنیت زنان شکل میگیرد و این فشار را بر خود تحمیل میکند اشاره کرد.

 

صفحه اینستاگرام خانم محدثه طاهری